top of page

EN PEDAGOGISK IDÉ SOM KOMPASS I DEN FYSISKA LÄRMILJÖN

Syfte och bakgrund

Hur miljön är utformad har betydelse för vilken kunskapsutveckling som är möjlig för barnen i förskolan. Det gäller generellt för alla barn, men kan vara särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättningar.2

2013 inleddes ett förändringsarbete med fokus på likvärdighet för Vaxholms stads förskolor för att uppnå kraven på en god lärmiljö och en likvärdig utbildning för alla barn. Formulerandet av en pedagogisk idé som ett lokalt styrdokument som omfattar samtliga förskolor i egen regi är ett viktigt led i detta likvärdighetsarbete samt i arbetet med kvalitetssäkring av de fysiska lärmiljöerna. De fysiska lärmiljöerna är en utav de viktigaste kvalitetsaspekterna i förskolans arbete.

Den pedagogiska idéns funktion är främst att utgöra en gemensam tolkningsgrund av uppdraget med att iscensätta fysiska lärmiljöer.

IMG_4710.jpg
javier-allegue-barros-C7B-ExXpOIE-unsplash.jpg

"DET ÄR INTE VILKEN PEDAGOGISK IDÉ MAN HAR SOM ÄR DET VIKTIGA - DET VIKTIGA ÄR ATT HA EN"
KATINKA VIKINGSEN

bottom of page