top of page

LADDA NER DET KOSTNADSFRIA 
STÖDMATERIALET

Utgivning 2019

Stödmaterialet är utarbetat i samarbete mellan Förskola21 och dess nätverk Förskola21 MeetUp, Meet In Grid, Lärarförbundet med dess referensorgan förskola samt Christian Eidevald, utvecklingschef för förskoleförvaltningen i Göteborgs stad och forskare vid Göteborgs universitet, tidigare docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet. Syftet med materialet är att stödja arbetet med tolkningen av skollag och läroplan kring de olika rollerna inom utbildningen och undervisningen i förskolan.

IMG_4709.jpg
bottom of page