top of page

VILKEN FORM AV EXTERN KOMPETENSUTVECKLING ÄR BÄST? 

Det finns olika former av extern kompetensutveckling. Här listar jag några exempel med olika syften som ger olika utfall. Alla former av kompetensutveckling är en investering och man vill naturligtvis få ut så mycket som möjlig. Vilken form är den bästa för din verksamhet, just nu?

Läs mer: Tips när du bokar konsult
Image by Samuel Pereira

KONFERENSER

Det främsta värdet med konferenser är omvärldsspaning, inspiration och möjligheten för deltagare att knyta nya kontakter och även att programmen ofta ger tillgång till en variation av riktigt bra talare. Att låta din personal få gå på konferens ger även ett signalvärde för dig som attraktiv arbetsgivare.


Att tänka på inför bokning: ​Granska konferensarrangören - är det en seriös aktör som bidrar till förskoleutveckling vid sidan av arbetet med att erbjuda konferenser? Seriösa aktörer erbjuder även andra former av kompetensutveckling som t.ex. appar, tidningsutgivning, bokutgivning och nätverk.

Tips! Om du vill förstärka dig som attraktiv arbetsgivare - be din personal att göra inlägg från konferensen i sociala medier där de taggar verksamheten. Det kan bidra till bättre rekrytering framöver. 

Image by Jaime Lopes

UPPDRAGSFÖRELÄSNING

Uppdragsföreläsning innebär att man bokar in en talare som kommer till den egna verksamheten. Det främsta värdet med uppdragsföreläsning är att det är kostnadseffektivt och att alla eller de flesta i personalen får tillgång till samma innehåll, samtidigt. Föreläsningar av den här formen brukar pågå mellan en till tre timmar. Jag rekommenderar inte heldagsföreläsningar som inte i innehåller moment av egna samtal eller eget arbete i grupp. 

Att tänka på inför bokning: Ta fram frågeställningar utifrån det målområde som föreläsningen ska bidra till att utveckla kunskaper inom. Dessa frågeställningar bör vara grunden i föreläsningen. Lägg tid på dialogen med föreläsaren inför bokning och våga ställa krav på innehållet. Tänk på att när antalet deltagare överstiger ca. 30 personer så minskar interaktionen med utbildaren. Om du ska boka föreläsning på kvällstid så rekommenderar jag ett innehåll som är mer åt det inspirerande och praktiska hållet än ett tungt informativt innehåll. 

Image by Gabrielle Henderson

HANDLEDNING

Styrkan med handledning är att den ofta ger snabb och stor effekt i praktiken. Deltagarna får nya insikter utifrån den egna praktiken och personligt stöd med att utveckla strategier och mål. Det är viktigt att handledaren är relationellt inriktad och själv har en öppenhet för att lära sig nya saker. Handledning bör vara direkt kopplad till ett utvecklingsområde som gruppen behöver utbildas och utmanas inom. Handledning kan ske digitalt eller IRL. 


Att tänka på inför bokning: Inled med ett provtillfälle som utvärderas med alla inblandade och delta gärna som chef. Se det första tillfället som ett lära-känna-möte. Var noga med att följa upp effekten och känna av klimatet mellan handledare och grupp innan du bokar fler tillfällen.

Open Laptop

ONLINEUTBILDNING

Det bästa med onlineutbildning är att deltagarna kan kompetensutveckla sig under den tid som passar bäst. Det är också det mest hållbara alternativet då ingen behöver resa och tiden nyttjas mest effektivt. Att kunna återgå till ett material under en period stimulerar också lärandet som kan ske både individuellt och i grupp. Det finns olika metoder inom onlineutbildningar. T.ex. filmade föreläsningar som man kan använda under en bestämd tid eller färdiga helhetslösningar inom olika områden som är mer processinriktade. Ett smart upplägg är att använda sig av metoden Blended Learning där man kombinerar IRL-träffar i det egna sammanhanget med digitala resurser. 


Att tänka på inför bokning:  Det viktigaste att tänka på är att onlineutbildningar inte nödvändigtvis har ett lägre pris än fysiska utbildningsformer. Onlineutbildningar är faktiskt den mest tids- och kostnadskrävande metoden att utveckla för en konsult eller ett företag. Ta reda på så mycket som möjligt om vad deltagaren får ut av utbildningen och ha koll på hur lång tid du har rättigheter till materialet.  Ha tydliga förväntningar på deltagara som ska genomföra utbildningen och upprätta en tidsplan och följ upp! 

bottom of page