top of page

Nyhet!

2024 och premiär för

Resiliens och hållbart ledarskap
för rektorer i team


Nytt upplägg - i process - med rektorer.

Behovet av att få reflektera - att få tänka långa tankar ökar. Hållbart ledarskap för rektorer är ett område många visar intresse för och
de gamla vanliga utbildningsformerna räcker inte längre till.
Inget nytt. Inget mer.
Jag samarbetar 
med Maria-Pia Gottberg, licensierad mental coach med expertis inom både känslor och stress. Tillsammans har vi satt ihop ett unikt upplägg där vi stöttar rektorer i team i en process över ca 12-18 månader. 
Det här är inget nytt. Inget mer.
Vi stannar istället upp och rikta blicken inåt, 
och så bearbetar vi de händelser som är aktuella i den egna vardagen.
Tillsammans.

 

Klicka på PDF-symbolen för utförlig information

_N1A0135_edited_edited.jpg

 

COACHAR - FACILITERAR - FÖRELÄSER - HANDLEDER - PROCESSUTBILDAR - MODERERAR

IRL & DIGITALT

"Kommunikation = Att göra tillsammans"

Individ - Team - Organisation

Jag stöttar er där ni står, i era frågor och utifrån era förutsättningar. 

Uppnå progression i vuxnas lärande i arbetsformer som passar er. 

Vad kan jag göra tillsammans med er för er verksamhet? 

Firefly glada pappersmänniskor i grupp som får ideer 50085.jpg

Workshops & Föreläsningar

Behov av att förstärka, sammanfatta, understryka eller bearbeta centrala kvalitetsaspekter som t.ex. undervisning, lärmiljö eller ansvar och roller?

Jag hjälper er att zooma in behovet och skapar innehållet tillsammans med er.

Vilka områden kan jag hjälpa er att förstärka och bearbeta?

Firefly glada pappersmänniskor i grupp som får ideer 42849.jpg

Processledning/Processtöd

Ta fram och formulera gemensamma ställningstaganden? Skapa en långsiktig strategi för kompetensutveckling?

Uppföljningsstöd under pågående projekt? Hitta kreativa metoder för kartläggning? Hur kan vi ta fram en strategi för undervisningsutveckling? Jag erbjuder rådgivning, feedback och stöd i processledning på kort och lång sikt. 

Firefly glada pappersmänniskor i grupp bygger en trappa 89667.jpg

Handledning & Coaching

Behöver ni stärka individen eller teamet? Vill ni synliggöra uppdraget, friutrymmet, ledarhandlingar eller kanske mellanmänskliga signaler och strategier? Finns behov av ledarskapsutveckling?

Jag handleder och coachar både individer och team. 

Arbetsgång

Firefly glada pappersmänniskor i grupp som pusslar 66315.jpg

1

Kontakt

Vid den första kontakten hjälper jag er att beskriva och zooma in era behov och ger förslag på innehåll och arbetsformer i stora penseldrag. Detta sker i ett digitalt möte eller i telefon med berörda parter.

2

Förslag & Offert

Jag lämnar ett skriftligt förslag och en offert som först efter godkännande är bindande. 

 

Observera:

Vid handledning & coaching fattar klienten/verksamheten beslut EFTER första tillfället. 

3

Genomförande

Jag arbetar i kreativa och kommunikativa former och alltid med fokus på hög interaktion med de medverkande. Min övertygelse är att ett professionellt lärande  kräver stort engagemang och medveten facilitering. 

Kontakta mig

Jag gillar alla sorters kommunikation och svarar snabbt
 

Tack för ditt meddelande!

Firefly glada pappersmänniskor i grupp läser en karta 28968.jpg
bottom of page