top of page

Här hittar du filmer, texter, mallar och tankemodeller för fri användning.
Ej tillåtet för kommersiellt bruk

Mer gratis material att utforska

Film/Animation
Katinkas KVALITETSHUS på 4 minuter

Kvalitetshuset är min egen modell för att beskriva förhållandet mellan de mest avgörande kvalitetsaspekterna i förskolan. Kvalitetshuset kan användas för att visualisera uppdragets stora komponenter i syfte att skapa förståelse för komplexiteten. Jag använder ofta Kvalitetshuset i delar av handledning och föreläsningar. Kvalitetshuset används i många förskolor och kommuner i hela landet.
Klicka på knappen nedan för en 4 minuters film om Kvalitetshuset.

Folder
ROLLER I FÖRSKOLANS UTBILDNING OCH UNDERVISNING 

Ett stödmaterial som jag projektledde i min tjänst på produktionsbolaget Meet In Grid i samarbete med Lärarförbundet (Nu Sveriges lärare)

Till skriften

Folder
EN PEDAGOGISK IDÉ SOM KOMPASS I DEN FYSISKA LÄRMILJÖN

En beskrivning av de ställningstaganden som togs fram i min tjänst som utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad. Skriften togs fram under fyra år i Vaxholms stads förskolor.

Till skriften

Mallar
LESSON STUDY

Didaktiska planeringsmallar inklusive analysstöd för utvärdering i fyra enkla steg. Ladda ner på dator för att använda underlagen som formulär. Enkelt att komma i gång - Enkelt att analysera!

LESSON STUDY STEG 1
PLANERA UNDERVISNING

LESSON STUDY STEG 3
PLANERA FÖRBÄTTRAD UNDERVISNING

LESSON STUDY STEG 2
UTVÄRDERA UNDERVISNING

LESSON STUDY STEG 4
UTVÄRDERA UNDERVISNINGEN OCH DET KOLLEGIALA LÄRANDET

Image by Nik

VIDEOS
2012-Idag

Vill du sprida något av mina material eller delar kopplat till ditt eget arbete?
Vill du omarbeta till något eget? Kontrollera upphovsrätten och varmt välkommen att fråga mig om du undrar över något.
Vissa material kan spridas fritt och även omarbetas i egen design så länge källan anges.
De flesta material är mina egna men "Roller i förskolans utbildning och undervisning" och "En pedagogisk idé som kompass i den fysiska lärmiljön" har producerats inom samarbeten med andra aktörer.

bottom of page