top of page
Katinka Pressbild _edited_edited.jpg

Verksamhetsutveckling genom
effektfullt & professionellt lärande

Reellt lärande är nyckeln till den kompetensutveckling som gör skillnad i praktiken.

Jag stöttar er i att skapa den skillnaden. 

Individ - Team - Organisation

Jag möter er i era frågor och utifrån de förutsättningar ni har. 

Uppnå progression i vuxnas lärande i meningsfulla arbetsformer. 

Vad kan jag göra tillsammans med er för er verksamhet? 

Firefly glada pappersmänniskor i grupp som får ideer 50085.jpg

Workshops & Föreläsningar

Behov av att förstärka, sammanfatta, understryka eller bearbeta centrala kvalitetsaspekter som t.ex. undervisning, lärmiljö eller ansvar och roller?

Jag hjälper er att zooma in behovet och skapar innehållet tillsammans med er.

Vilka områden kan jag hjälpa er att förstärka och bearbeta?

Firefly glada pappersmänniskor i grupp som får ideer 42849.jpg

Processledning/Processtöd

Ta fram och formulera gemensamma ställningstaganden? Skapa en långsiktig strategi för kompetensutveckling?

Uppföljningsstöd under pågående projekt? Hitta kreativa metoder för kartläggning? Hur kan vi ta fram en strategi för undervisningsutveckling? Jag erbjuder rådgivning, feedback och stöd i processledning på kort och lång sikt. 

Firefly glada pappersmänniskor i grupp bygger en trappa 89667.jpg

Handledning & Coaching

Behöver ni stärka individen eller teamet? Vill ni synliggöra uppdraget, friutrymmet, ledarhandlingar eller kanske mellanmänskliga signaler och strategier? Finns behov av ledarskapsutveckling?

Jag handleder och coachar både individer och team. 

"Första tillfället kände jag mig otroligt vilse men du har fått mig att känna att jag är helt normal och att jag KAN!"

Coachklient

FÖRFATTARE TILL 
RUM FÖR LÄRANDE (2020)

En handbok om den fysiska lärmiljön i förskolan

Helhetsbetyg: 5 – Briljant*****

En recension av lektör Ulf Malmqvist 

i BTJ-häftet nr 16, 2020​

INSTAGRAM

Kontakta mig

Jag gillar alla sorters kommunikation och svarar snabbt
 

Tack för ditt meddelande!

Firefly glada pappersmänniskor i grupp läser en karta 28968.jpg
bottom of page